Contracor

 

/ EVOX

EVOX-2200DH

A EVOX 1 . .

, , , , .
, , , : , -, , , .

.
0 240 .

.
. . . . .

. .

.
.

.

: , 6 , , .

: , 25 40 , .

EVOX-2200DH-220 EVOX-2200DH-380
. 18 / 18 /
. 250 250
2,2 2,2
220 B 380 B
62 64

16045400 EVOX-2200DH-220 220 , 2,2
16045500 EVOX-2200DH-380 380 , 2,2
16045193   , 40 EVOX
16045197   40 EVOX-2200DH
16045092   EVOX
16045091   EVOX
16045093   EVOX
16045244   EVOX-2200
EVOX-750, EVOX-1500, EVOX-2200, EVOX-2200DH
Manual_EVOX_750-2200DH_RU_web_v.2.3.pdf